May 23, 2015 - Sat
Browse trough Articles, Archives otherwise use Site Search

Site Search:

« PreviousNext »

Lexicografia (LA, LLE, LLE-PL)

 • Posted by admin on 18 February 2012
 • (Lexicografia LA 1112.8406Q4 /
  Lexicografia LLE 1112.5004T4 /
  Lexicografia LLE-PL 1112.F804Q7)
  —-
  —-
  Programa:
  Lexicografia – O objecto de estudo da lexicografia teórica. A unidade lexicográfica: problemas de definição e delimitação. A definição lexicográfica. A prática lexicográfica. Tipologia das obras lexicográficas. Lexicografia e ensino de línguas (segundas). Lexicografia computacional e novos paradigmas. Lexicografia e corpora. Bases de dados lexicais.
  Bibliografia:
  CORREIA, M. (2010) Os dicionários portugueses. Lisboa: Caminho
  ATKINS, B. T. S. and RUNDELL, B M. (2008) The Oxford Guide to Practical Lexicography. New York, Oxford University Press; 540 pp.; ISBN 978 0 19 92771 1
  HARTMANN, R. R. K.   (2001) Dictionary of lexicography. London, Routledge.
  MARTÍNEZ DE SOUSA, J.  (1995) Diccionario de lexicografía práctica. Barcelona: Biblograf.

  Leave a reply

  You must be logged in to post a comment.

  Latest Articles:

  Favorite Links

  Rss Feed